Logo Utrecht University

DAC Information and Computing Sciences

Vergaderdata

Vergaderdata

Afgelopen vergaderdata:
20-11-2017
Zie Notulen pagina voor bijbehorende notulen.

Volgende vergaderdata:
24-01-2018
De vergaderdata voor de rest van 2018 worden nog bepaald.

De vergaderingen zullen plaatsvinden in het BBG.