Logo Utrecht University

DAC Information and Computing Sciences

Vergaderdata

Vergaderdata

Afgelopen vergaderdata:
20-11-2017
24-01-2018
Zie Notulen pagina voor bijbehorende notulen.

Volgende vergaderdata:
week 9 – precieze datum volgt
De vergaderdata voor de rest van 2018 worden nog bepaald.

De vergaderingen zullen plaatsvinden in het BBG.