Logo Utrecht University

ODC Information and Computing Sciences

Vergaderdata

Vergaderdata

De vergaderdata voor 2017-2018 worden nog bepaald. Een overzicht volgt snel.

De vergaderingen zullen plaatsvinden in het BBG.